Expeditie Noordzee

Het sloeproeien vormt een begrip in de geschiedenis van Scheveningen. Ten...

Dat doen wij ook

Het project ‘Dat doen wij ook’ is begonnen na een oproep in een lokale krant...

Maatwerk

Een welkome uitdaging voor de stichting is het ontwikkelen en/of...

Lopende projecten

In Expeditie Noordzee gaan 16 jongeren keihard aan de slag om een positieve...

Dat doen wij ook

Het project ‘Dat doen wij ook’ is begonnen na een oproep in een lokale krant van de Vereniging Samenwerking Volgens Bijbelse Normen (SvBN) waaruit bleek dat de leefomgeving van een grote groep zigeuners in Roemenië erbarmelijk was. Welzijn Scheveningen heeft gereageerd en deze oproep concreet vertaald naar het jongerenwerk, waarbij als uitgangspunten werden genomen het streven naar een verbeterde leefomgeving in Haranglab in Roemenië, en het voor vol aanzien van risicojongeren door een appèl te doen op hun solidariteit met mensen die nog kansarmer zijn dan zij.
Er werd een kleinschalig pilotproject gestart waarbij een aantal jongeren uit Scheveningen praktisch en sociaal werden voorbereid op de uitvoering van werk ter verbetering van de leefsituatie van de zigeuners. Na deze pilot in 2002 werd geconstateerd dat de proef een bijdrage leverde aan de verbetering van de leefomgeving in Haranglab, de verruiming van de leefwereld van jongeren in Scheveningen, aan hun onderlinge relaties en aan zingeving. Het besef iets wezenlijks te hebben bijgedragen aan de leefsituatie van een ander heeft op zowel deelnemers als belangstellenden grote indruk gemaakt. Er was dus alle reden om de pilot om te zetten naar een langduriger project ‘Dat doen wij ook’.
Begin 2005 werd een aanzet gemaakt met de nazorg van ‘Dat doen wij ook”. Een aantal groepen jongeren was naar Roemenië vertrokken en de behoefte ontstond de ‘schok’ van de reis te verbinden aan een nazorgtraject bij thuiskomst waarin zingeving en toeleiding naar school en/of werk centraal zou moeten staan.
Intussen vallen diverse activiteiten onder het project. Zo zijn er behalve de reizen naar Roemenië en Sri Lanka meerdaagse reizen naar Auschwitz in Polen en een theaterproject met verstandelijk gehandicapte jongeren. ‘Dat doen wij ook’ is de noemer geworden waaronder alle activiteiten vallen waarbij jongeren de leefwereld van anderen verbeteren terwijl zij er zelf ook iets aan hebben. De activiteiten rekenen af met het traditionele idee over jongerenwerk waarbij jongeren uitsluitend recreatief en in groepen ‘consumeren’. ‘Dat doen wij ook’ staat voor eisen stellen aan jongeren, voor zorg en individuele trajectbegeleiding verstrekken wanneer dat nodig is en voor het inzetten van jongeren voor vrijwilligerswerk, sponsoractiviteiten en bij de verbetering van de leefbaarheid.
De activiteiten van het project ‘Dat doen wij ook’ passen in het Onderwijsplan 2006-2010 van de gemeente Den Haag, Haagse Klasse(n).Doelstelling en doelgroep

De doelstelling van het project ‘Dat doen wij ook’ is:

De doelgroep van het project “Dat doen wij ook’ is een groep bestaande uit: