Expeditie Noordzee

Het sloeproeien vormt een begrip in de geschiedenis van Scheveningen. Ten...

Dat doen wij ook

Het project ‘Dat doen wij ook’ is begonnen na een oproep in een lokale krant...

Maatwerk

Een welkome uitdaging voor de stichting is het ontwikkelen en/of...

Lopende projecten

In Expeditie Noordzee gaan 16 jongeren keihard aan de slag om een positieve...

Introductie

Het sloeproeien vormt een begrip in de geschiedenis van Scheveningen. Ten tijden van de jaren zestig waren in het Verversingskanaal van Scheveningen de sloeproeiwedstrijden al een jaarlijks terugkerend evenement. De teams bestonden voornamelijk uit jongeren van omringende zeevaartscholen, die uit verveling aan de wedstrijden meededen.
In 1975 volgde de landelijke doorbraak van het sloeproeien. Door jarenlange ervaring met Scheveningse jongeren heeft stichting TIME-2-MOVE in samenwerking met stichting S.B.S.C ingezien dat deze geschiedenis een ideaal aanknopingspunt vormt voor het jongerenwerk. Wij plaatsen het project in de context voor jongeren met weinig toekomstperspectief. het sloeproeien in Scheveningen een doorstart laten maken. Door er een jaarlijks terugkerend event van te maken kunnen de jongeren deel uitmaken van een stukje cultureel erfgoed. Op grond van deze constatering heeft stichting TIME-2-MOVE in samenwerking met S.B.S.C. in Den Haag besloten om project ‘Expeditie Noordzee‘ te ontwikkelen. In het kader van dit project willen we jongeren uit stadsdeel Scheveningen meenemen in een uitdagend traject waarin een tweetal sportieve hoogtepunten zullen worden gerealiseerd; het oversteken van de Noordzee - van Lowestof (Groot-Brittannië) naar Scheveningen - door middel van het sloeproeien en deelnemen aan een ander groot roei-evenement.Het project

In Expeditie Noordzee gaan 16 jongeren keihard aan de slag om een positieve draai aan hun leven te geven. De jongeren van Scheveningen gaan aan familie, vrienden, en de buurt, maar ook toekomstige werkgevers en/of leraren, laten zien dat ze 100% gemotiveerd zijn om hun leven (weer) op te pakken.Doelstelling van het project

De jongeren die meedoen aan het project zullen in de verschillende fases inzicht krijgen in de geschiedenis van Scheveningen, voornamelijk de relatie van Scheveningen tot de zee. Het sloeproeien biedt de deelnemers de mogelijkheid actief een rol te spelen in dit stukje cultureel erfgoed. Het biedt ook bij uitstek de mogelijkheid gebruik te maken van de kennis en ervaring die ruim voorradig is onder de oudere inwoners van Scheveningen. Doordat oudere inwoners deze kennis overdragen op de deelnemers zal de generatiekloof aanzienlijk beslecht worden. Wij hopen dat dit wederzijds respect en begrip tussen de verschillende leeftijdsgroepen zal opwekken. De actieve rol van de deelnemers bij het gereedmaken en onderhouden van de sloep, hun betrokkenheid bij fondsenwerving, en de uitdagingen die ze moeten aangaan tijdens de trainingen en de wedstrijd, vormen een context waarbinnen de volgende doelen kunnen worden gerealiseerd:

In Expeditie Noordzee gaan 12 jongeren keihard aan de slag om een positieve draai aan hun leven te geven. De jongeren van Scheveningen gaan aan familie, vrienden, en de buurt, maar ook toekomstige werkgevers en/of leraren, laten zien dat ze 100% gemotiveerd zijn om hun leven (weer) op te pakken.Wat gaat we doen?

We gaan een groep vormen van 12 jongeren, in deze groep zullen wederzijds respect, sportiviteit en positieve houding de nieuwe norm zijn. We gaan met deze jongeren een zeewaardige sloep opknappen of vaarklaar maken. In deze sloep zal getraind worden om zo uiteindelijk de oversteek over het Kanaal te maken, Lowestoft (Groot-Brittanië) - Scheveningen. In de aanloop naar de oversteek zullen de jongeren niet alleen (opnieuw) kennismaken met “normale” sociale vaardigheden en normen, maar ook een aantal cursussen volgen. Tijdens deze cursussen zullen de jongeren meer te weten te komen over hun woonplaats en haar geschiedenis in relatie tot de zee. De oudere inwoners van Scheveningen zullen hun kennis en ervaring delen met de deelnemers, om zodoende het contact tussen “jong en oud” in de buurt te herstellen. In de aanloop naar de oversteek zullen we de persoonlijke talenten van de deelnemers en hun eventuele problematiek zorgvuldig in kaart brengen. Zodoende proberen wij de jongeren te helpen een slimme en reële keus ten aanzien van hun toekomst te maken.
Tijdens de roeitrainingen zullen de deelnemers per geroeide kilometer geld inzamelen via een sponsorsysteem. Dit geld zal gebruikt worden als een zogenaamde beurs die ze kunnen inzetten om een omslag in hun leven te maken. De oversteek van Lowestoft-Scheveningen zorgt voor de inzet, hebben zij de overkant gehaald dan hebben de jongeren hun beurs verdiend. De beurs zullen ze vervolgens uitgereikt krijgen tijdens een groots onthaal bij aankomst in Scheveningen.

Na de oversteek is het project tot de helft gevorderd. In de periode hierna zullen we samen met de jongeren op zoek gaan naar een passende dagbesteding, werk en/of scholing. Tijdens het zoeken hiernaar zullen we blijven trainen, en gaan we de deelnemers nog één keer opladen om deel te nemen aan een grote roeiwedstrijd. Na deelname aan deze wedstrijd is het project beëindigd. We zullen het project feestelijk afsluiten met de presentatie van een film, die de deelnemers over het project hebben gemaakt.