Time 2 move

Time 2 Move is een nieuwe stichting die zich heeft voorgenomen om jongeren waar mogelijk een duwtje in de rug te geven. Ze gaat er van uit dat jongeren altijd in zijn om nieuwe dingen te willen leren, kansen te willen grijpen, en dat ze betrokken willen zijn bij anderen. Dit maakt dat Time 2 Move denkt dat jongeren prima in staat zijn voor zichzelf te zorgen, mits ze op een passende manier van handvatten worden voorzien. Zij gaat er van uit dat zelfkennis en geloof in eigen kunnen de basiselementen zijn om goede keuzes te maken om een goede ontwikkeling te waarborgen.
Om te bereiken dat jongeren zichzelf leren kennen en onderkennen waar eventuele knelpunten te verwachten zijn in het leven wordt er bij Time 2 move uitgegaan van een aantal basisprincipes van het ervarend leren. Plaats dit in een setting van veiligheid, vertrouwen, visie, en veel lol (= de 4 V’s), en dan stuit je op de grondslag van de stichting. Mix dit met tijdloze begrippen als avontuur, spanning, en uitdaging. En dan kom je uit op een fruitig recept àla Time 2 Move.

Er wordt uitgegaan van de visie dat Enkele basisbegrippen van het ervarend leren:De doelstelling volgens de statuten

De stichting heeft ten doel het vergroten van de ervaringsleer van jongeren, het versterken van hun zelfbeeld, het vergroten van hun inzicht, kennis en vaardigheden om om te gaan met de eigen leefsituatie,alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.Geschiedenis

De geschiedenis van Time 2 Move kan gevonden worden in een jarenlange ervaring met het werken met jongeren. Deze geschiedenis is nauw verweven met, de in het verleden uitgevoerde projecten, onder de noemer “Datdoenwijook”. Deze projecten werden indertijd namelijk uitgevoerd door de initiatiefnemer van Time 2 Move. In deze projecten kregen jongeren voor de uitdaging voorgeschoteld om ontwikkelingswerk te gaan doen. Wat onder andere heeft geresulteerd in reizen naar Roemenië, Suriname, India, en ……….Methodiek

In de “Datdoenwijook” –reizen werd er altijd gebruik gemaakt van een eigen methodiek waarbij men uitging dat de groep een afspiegeling moest zijn van de huidige maatschappij. Dit werd bereikt door de deelnemende groep samen te stellen uit: Voorbeeld-, Zorg-, en Probleemjongeren. Met als voorbeeld dat de maatschappij ook uit verschillende groepen mensen is opgebouwd. Hierbij waren de voorbeeldjongeren het voorbeeld en ankerpunt voor de anderen. De voorbeeldjongeren werden bij voorkeur geselecteerd uit de voormalig zorg-, of probleem-jongeren van eerdere reizen of projecten. Deze hadden de ervaring van een eerdere reis en konden daardoor als rolmodel dienen voor “nieuwe” jongeren. Aan deze methodiek wordt zo veel mogelijk vastgehouden bij de projecten van stichting Time 2 Move.
Een opmerkelijk feit bij de projecten van Time 2 Move is het inzetten van een geldbeurs. Deze zogenaamde Its-beurs mogen de deelnemers inzetten om een positieve omslag in hun leven ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren.De beurs

Een vernieuwend punt in de aanpak van Time 2 move is het gebruik maken van een geldbeurs die de deelnemers zelf kunnen verdienen. Deze beurs mag ingezet worden om positieve stappen te zetten t.a.v. hun ontwikkeling. Deze zogenaamde “Its-beurs”, vernoemd naar de onlangs overleden welzijnswerker Frans Its, is opgebouwd uit twee delen, namelijk: Eén deel wordt door de stichting aangeboden. En het andere deel wordt door de jongeren zelf verdiend door sponsors te vinden die hun prestaties willen steunen met een geldbedrag.
De beurs bestaat uit geoormerkt geld. Dat wil zeggen dat de beurs niet vrij inzetbaar is voor de jongeren. De beurs wordt alleen gebruikt voor zaken die tot doel hebben dat de deelnemer een positieve omslag in zijn leven kan maken. Dus bv.:Wat doen we?

De twee belangrijkste zaken waar de stichting zich op het moment voor inzet is het behoud van de reisprojecten. Het is namelijk gebleken is dat deze een ingrijpende en blijvende verandering teweeg hebben gebracht in de visie van de deelnemers t.a.v. hun mogelijkheden en problematiek.

En verder het uitvoeren en tot stand brengen van, voornamelijk op sportieve uitdaging gestoelde projecten, zoals: Expeditie Noordzee.